Ինչ է ՁերՆերկաՆպաստները

ՁերՆերկաՆպաստները, կայք է Լոս Անջելեսի մարզի բնակիչների համար, որպեսզի դիմեն և նայեն իրենց նպաստները առցանց: Սկսելու համար սեղմեք կենտրոնական վահանակի ցանկացած նավարկման կետ:

Ներկայումս, ՁերՆերկաՆպաստները, աջակցում է CalWORKs, CalFresh, General Relief և MediCal ծրագրերին:

Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք Ձեր շրջանի գրասենյակ։ Դուք իրավունք ունեք Ձեր մայրենի լեզվով օգնություն ստանալու: Այդ օգնությունն անվճար է:

Americans with Disabilities Act

Ունե՞ք հաշմանդամություն, որը դժվարեցնում է ձեր նպաստների համար դիմելը կամ ծրագրի պահանջներին բավարարելը: Մենք կարող ենք ձեզ լրացուցիչ օգնություն տրամադրել:

Օրենքը պաշտպանում է ֆիզիկական, մտավոր և զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց այնպես, ինչպես մյուս լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցողներին:

Սեղմեք այստեղ բեռնելու համար DPSS-ի ADA գրքույկը:

Ստանալու համար լրացուցիչ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ADA-ի շրջանակներում DPSS-ը կարող է ձեզ օգնել, Սեղմեք այստեղ գնալու համար DPSS-ի ADA կայքը:

YBN-ի Դասընթացներ

Ինչպես մուտք գործել
Գրանցել հաշիվ
Դիմում ներկայացնել
Գործի կարգավիճակը
Նպաստի տեղեկություն
Դիտել աշխատողի տեղեկությունը
Ժամադրություն նշանակել նպաստների դիմելու համար
Ներկայացնել SAR7 կամ QR7 առցանց

Գրանցել Ձեր Հաշիվը

ՁերՆերկաՆպաստները կայք է Լոս Անջելեսի մարզի բնակիչների համար, որպեսզի դիմեն և նայեն իրենց նպաստները առցանց: Եթե դուք արդեն գործ ունեք և ունեք 10 նիշանոց հաճախորդի ID և 6 նիշանոց հաճախորդի PIN, դուք կարող եք նպաստների համար դիմել կամ նայել ձեր գործի տեղեկությունը առանց նոր հաշվի համար գրանցվելու:
Խնդրում ենք մուտքագրել աբոնենտի անունը
Խնդրում ենք մուտքագրել գաղտնաբառը
Հաստատեք ձեր նոր գաղտնաբառը
Խնդրում ենք ընտրել անվտանգության հարց
Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր պատասխանն այստեղ
Խնդրում ենք ընտրել երկրորդ անվտանգության հարցը
Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր պատասխանն այստեղ
Դուք արդեն ունեք գործ DPSS հետ? Այո   Ոչ

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Գործի մասին տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք կապնվեք ձեր գործով զբաղվող աշխատողի հետ:
Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք Ձեր շրջանի գրասենյակ։ Դուք իրավունք ունեք Ձեր մայրենի լեզվով օգնություն ստանալու: Այդ օգնությունն անվճար է:
Այս կայքը օգտագործելու տեխնիկական խնդիր ունե՞ք: Խնդրում ենք կապնվել՝ Վեբվարպետ