Առկա Գործածողներ

Ստորագրեք այստեղ օգտագործելով ձեզ տրամադրված Հաճախորդի ID-ին և PIN-ը կամ ձեր հարմարեցված գործածողի անունը և գաղտնաբառը:

Մոռացե՞լ եք ձեր գաղտնաբառը/PIN-ը: Սեղմեք այստեղ ձեր գաղտնաբառը/PIN-ը հետադարձելու համար:

Register Now

Is this your first time using YourBenefitsNow?

If you want to start applying for Benefits or using other YourBenefitsNow! features register for a YourBenefitsNow! account . If you already have a case and have a 10-digit customer ID and 6-digit customer PIN, you can apply for benefits or view your case information without registering for a new account.

Գործի մասին տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք կապնվեք ձեր գործով զբաղվող աշխատողի հետ:
Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք Ձեր շրջանի գրասենյակ։ Դուք իրավունք ունեք Ձեր մայրենի լեզվով օգնություն ստանալու: Այդ օգնությունն անվճար է:
Այս կայքը օգտագործելու տեխնիկական խնդիր ունե՞ք: Խնդրում ենք կապնվել՝ Վեբվարպետ